Hur fungerar friskvård?

Sitter du ibland på jobbet och tittar längtansfullt ut genom fönstret, och önskar att du vore ute i friska luften? Det är faktiskt inte omöjligt att få göra friluftsaktiviteter på arbetstid – eller åtminstone få vissa friskvårdskostnader betalda av din arbetsgivare.

Friskvård är en förmån som många arbetsgivare erbjuder sina medarbetare. Det är upp till varje arbetsgivare om de vill erbjuda friskvård, vilka aktiviteter de ger bidrag för, och om medarbetarna får använda arbetstid till friskvårdsaktiviteter.

Om du vill ha andra friskvårdsförmåner än du har i nuläget kan du förhandla med arbetsgivaren om vilka förmåner du önskar. Är du med i ett fackförbund, eller väljer att gå med i ett fackförbund kan du ta hjälp av dem med att lyfta frågan och få in friskvård som en del i ditt kollektivavtal.

Friskvårdsbidrag – en skattefri förmån

Friskvårdsbidrag innebär att arbetsgivaren betalar ett visst belopp per år för en träningsaktivitet du vill utföra. Summan varierar mellan arbetsgivare, men kan vara som högst 5 000 kronor per medarbetare och år.

Friskvårdsbidraget kan du använda till någon aktivitet som kostar pengar att utföra. Det kan till exempel vara liftkortet under fjällsemestern eller avgiften för en kurs i segling. Det måste vara en aktivitet som arbetsgivaren kan erbjuda skattefritt efter Skatteverkets riktlinjer.

Däremot kan du inte få friskvårdsbidrag för att köpa utrustning för dina återkommande friluftsaktiviteter, såsom skidor eller löparskor.

Exempel på vad friskvårdsbidraget kan gå till

  • Liftkort
  • Lektioner på ridskola
  • Kurser i segling

Exempel på vad du inte kan få friskvårdsbidrag för

  • Utrustning
  • Tävlingsavgifter

Tänk på att du inte kan spara friskvårdsbidraget till nästa år för att få ersättning för en större kostnad. När året är slut förlorar du nämligen ditt friskvårdsbidrag för det året om du inte har använt det.

Friskvård på arbetstid

Arbetsgivaren kan också låta sina medarbetare göra träningsaktiviteter under arbetstid, vanligtvis en timme i veckan. Friskvårdstiden ska då tas ut när det passar för verksamheten. Du kan alltså ta ut tiden under delar av arbetsdagen då du är mer flexibel, men inte om du har ett möte eller något annat som du måste närvara på.

Vid första anblick kan det verka som att friskvård kostar värdefull tid för arbetsgivaren. Men faktum är att våra hjärnor arbetar bättre om vi motionerar regelbundet, och vi håller oss friskare. Dessutom är träning det bästa sättet att minska stress.

På så sätt kan friskvård på arbetstid faktiskt leda till ökad produktivitet och minska sjukskrivningen hos medarbetarna. I längden är alltså friskvårdstid helt klart en investering för arbetsgivaren.